Timeregistrering

Timeregistrering er en tilleggskomponent som kan brukes sammen med intranett for å holde god oversikt over de ansattes arbeidstid. Denne komponenten kan også benyttes sammen med WebCrux Standard, Pro eller Enterprise.