Intranett

WebCrux Portal System kan også brukes til å sette opp et internt intranett som organisasjonen kan benytte til å dele informasjon, og gjøre den lett tilgjengelig for alle. Intranettløsningen fra Nexus Web kan lett tilpasses enhver organisasjons behov.