Annonseserver

For nettsteder som benytter annonser tilbyr vi drift av annonseserver for administrasjon av annonser. Med en egen annonseserver har man mulighet til å detaljstyre annonsevisningene på egne nettside. Drift av annonseserver krever ikke at selve nettstedet benytter WebCrux Portal System eller ligger på en av Nexus Web sine servere.