Meny

Ved hjelp av denne komponenten er det mulig enkelt administrere en meny på flere nivå. Det er mulig å opprette, endre og fjerne menypunkter på en enkel og oversiktlig måte.