WebCrux Portal System

WebCrux Portal System er et internettpubliseringsverktøy. Nexus Web benytter publiseringsverktøyet på de fleste av sine produkter.

Historie

Utviklingen av WebCrux Portal System (tidl. WebCrux Portal Server) ble startet av Darknet våren 2005 (les mer om historien til Nexus Web). I august samme år overtok Nexus Web rettighetene til publiseringsverktøyet og har fortsatt utviklingen. Versjon 1.4 av systemet ble ferdigstilt i oktober 2006, og det ventes at versjon 1.5 vil komme i løpet av våren 2007.

 

Teknologi

WebCrux Portal System er en applikasjon som binder sammen lagring av data og presentasjon av disse. Systemet består av et administrasjonsgrensesnitt (backend) og et publiseringsgrensesnitt (frontend). Administrasjonsgrensesnittet gjør at sluttbrukerene av systemet kan redigere alle data på en enkel og brukervennlig måte uten å ha kjenskap til verken web- eller databaseteknologi, mens publiseringsgrensesnittet gjør at webdesignere og webutviklere enkelt kan inkludere anvanserte webtjenester.

 

WebCrux Portal Systeme er objektorientert og basert på utviklingsspråket PHP. Publiseringsverktøyet er serverbasert, fordelen med dette er at alle nettstedene som benytter systemet vil få tilgang til siste versjon, med alle nye oppdateringer, med en gang disse er klare. Alternativet er et nettstedsbasert system der alle nettstedene må oppdateres hver for seg, noe som ofte medfører skjeldnere oppdateringer.

 

 

Bruk av systemet

Produktene WebCrux Standard, WebCrux Pro og WebCrux Enterprise benytter WebCrux Portal System. Nexus Web har idag installert WebCrux Portal System på tre av sine webservere.