Bømlo Kommune

Bømlo Kommune

Prosjekt: Omlegging av nettsidene
Kunde: Bømlo Kommune
Utført: Våren 2005

Informasjon om prosjekter:

Nexus Web (da som Darknet, les historien her) deltok i prosjektgruppen som jobbet med omleggingen av nettsidene til Bømlo Kommune. Målet var å finne ut hvordan innholdet skulle organiseres for at det skulle bli lett tilgjengelig for brukerne. Bømlo Kommune leide våren 2005 konsulenthjelp fra Darknet til å videreføre arbeidet med portalene (BømlaGrindo og Bømloskulen) som kommunen overtok fra ViKom AS. Innholdet som tidligere var brukt på BømlaGrindo ble nå integrert med innholdet fra kommunen. Prosjektgruppen hadde kun fokus på innholdsdelen og nettstedet ble etter at prosjekt var avsluttet utviklet av Visma.

Adresse til nettstedet