Tilleggskomponenter

Her er en oversikt over alle tilleggskomponentene vi kan tilby.

Annonseserver

For nettsteder som benytter annonser tilbyr vi drift av annonseserver for administrasjon av annonser. Med en egen annonseserver har man mulighet til å detaljstyre annonsevisningene på egne nettside. Drift av annonseserver krever ikke at selve nettstedet benytter WebCrux Portal System eller ligger på en av Nexus Web sine servere.

Bildearkiv

Bildearkiv er en tilleggskomponent som kan brukes sammen med både WebCrux Standard, Pro og Enterprise løsningen fra Nexus Web. Ved hjelp av denne komponenten kan du lagrer og organisere alle originalbilder i full størrelse. Bildearkivet brukes som en intern bildebank som igjen lett kan publiseres til nettsiden.

Intranett

WebCrux Portal System kan også brukes til å sette opp et internt intranett som organisasjonen kan benytte til å dele informasjon, og gjøre den lett tilgjengelig for alle. Intranettløsningen fra Nexus Web kan lett tilpasses enhver organisasjons behov.

Nyhetsbrev

Ved hjelp av denne komponenten kan man lett administrere og sende ut nyhetsbrev. Brukere kan melde seg av og på direkte på nettsiden, mens administrator av nettsiden kan administrere brukergrupper og sende ut nyhetsbrev via et eget grensesnitt.

Timeregistrering

Timeregistrering er en tilleggskomponent som kan brukes sammen med intranett for å holde god oversikt over de ansattes arbeidstid. Denne komponenten kan også benyttes sammen med WebCrux Standard, Pro eller Enterprise.